Friesland Begeleid Wonen

Friesland Begeleid Wonen zal per oktober 2019 een nieuwe beschermd wonen locatie openen. Deze locatie zal ook in Heerenveen op loopafstand van het centrum worden geopend. Op deze locatie zal plaats zijn voor acht cliënten. Hieronder kan je een impressie opdoen van de nieuwe locatie. De wachtlijst loopt snel op dus meld je snel aan!

 

 

Friesland Begeleid Wonen is een gecertificeerde zorgorganisatie die zorg levert aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Wij leveren zorg op maat en bieden professionele en deskundige ondersteuning in het gehele zorgtraject.

Wij vinden dat ieder mens het recht heeft om deel te nemen aan de maatschappij. Ook voor de kwetsbare mensen in onze samenleving is plaats.

Friesland Begeleid Wonen is een gecertificeerde zorgorganisatie op basis van de HKZ normering en is WTZI toegelaten. Daarnaast werkt Friesland Begeleid Wonen met een gekwalificeerd kwaliteitssysteem en heeft gediplomeerde medewerkers in dienst met onder andere Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) registraties.

Met ervaren en gekwalificeerd personeel willen we onze doelgroep succesvol (re)integreren in de maatschappij. Dit doen we door het werken met korte lijnen, een kleinschalige aanpak en een persoonlijke benadering.

Friesland Begeleid Wonen biedt beschermd wonen, begeleid wonen, coaching en ambulante ondersteuning voor alle doelgroepen op alle levensgebieden aan.

Friesland Begeleid Wonen levert zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en jeugdwet. Dit wordt gefinancierd vanuit Persoonsgebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).

Wilt u zich direct aanmelden voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek of heeft u een vraag dan kunt u op de knop ”direct aanmelden” drukken en zal er binnen 10 werkdagen met u contact gezocht worden.

 

Klachtenprocedure Friesland Begeleid Wonen
Privacyreglement Friesland Begeleid Wonen
Algemene voorwaarden Friesland Begeleid Wonen