Kwaliteit

Sinds 2007 wordt de kwaliteit van de zorg getoetst volgend de HKZ. Het HKZ-certificaat wat Friesland Begeleid Wonen heeft, toont aan dat de kwaliteit van de organisatie getoetst is aan de normen van de HKZ. Daarnaast is het kwaliteitsmanagementsysteem en beheersplan van Friesland Begeleid Wonen volgens deze HKZ normen gecertificeerd.

Friesland Begeleid Wonen is een toegelaten als zorgorganisatie op basis van de WTZI. Dit betekent dat de raad van commissarissen als bestuursstructuur van Friesland Begeleid Wonen voldoet aan de transparantie eisen van de zorgbrede governancecode.

Daarnaast zijn de orthopedagogen, werkbegeleider en een aantal persoonlijk begeleiders geregistreerd bij het SKJ en/ of NVO. Hierdoor wordt gewaarborgd dat Friesland Begeleid Wonen met deskundig personeel werkt. Ook heeft Friesland Begeleid Wonen een kwaliteitsfunctionaris die de kwaliteit en beleid van Friesland Begeleid Wonen borgt.

Ook is Friesland Begeleid Wonen vanaf 01-01-2018 een gecertificeerde zorgorganisatie voor beschermd wonen en ThuisPlus in Friesland. Dit betekent dat Friesland Begeleid Wonen deze zorgpakketten in zorg in natura kan leveren.

De wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Friesland Begeleid Wonen is door het SBB erkend als gecertificeerd leerbedrijf in het MBO.

 

Klachtenprocedure Friesland Begeleid Wonen
Privacyreglement Friesland Begeleid Wonen
Algemene voorwaarden Friesland Begeleid Wonen