RvC

drs. Bert Beltman, onderwijskundige.

Jeugdzorg is de kurk onder mijn carrière. Ruim dertig jaar ben ik actie geweest in de wereld van het (voortgezet) speciaal onderwijs en (semi-)residentiële zorg.

Op dit moment ben ik eigenaar van TumbleweedI&C, een organisatie die zich richt op interim opdrachten en adviestrajecten binnen zorg, welzijn en onderwijs. Daarnaast ben ik als bestuurder en toezichthouder actief en praat ik mee in een aantal gemeentelijke adviesraden.

 

Klachtenprocedure Friesland Begeleid Wonen
Privacyreglement Friesland Begeleid Wonen
Algemene voorwaarden Friesland Begeleid Wonen