Werkwijze

De dienstverlening van Friesland Begeleid Wonen begint met een keuzeinformatie- en intakegesprek. Hierin wordt de hulpvraag, indicatie, wensen en behoeften van de cliënt vastgelegd. Naar aanleiding van dit gesprek wordt besloten of Friesland Begeleid Wonen de cliënt in zorg neemt.

Als dit het geval is dan zal de cliënt binnen 5 werkdagen uitgenodigd worden voor een opnamegesprek. Tijdens dit opnamegesprek wordt besproken hoe de ondersteuning en uren bij de cliënt ingezet worden, welke doelen er de eerste 6 weken gesteld worden en wie de nieuwe persoonlijk begeleider van de cliënt is.

Er vinden tijdens het zorgtraject begeleidingsgesprekken plaats met een vaste begeleider. Op deze manier wordt onderzocht op welke levensgebieden ondersteuning nodig is en op welke manier het beste aan de doelen van de cliënt kan worden gewerkt.

 

Klachtenprocedure Friesland Begeleid Wonen
Privacyreglement Friesland Begeleid Wonen
Algemene voorwaarden Friesland Begeleid Wonen